Els locals de Càritas Parroquial de Sitges estan ubicats al soterrani de l'església de St. Joan.